Υπηρεσίες ανάπτυξης PDF Εκτύπωση E-mail

cdΣτη Mediadesign παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους φορείς για τη συμμετοχή τους σε
Εθνικά και Κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Στη Mediadesign στηρίζουμε τις προσπάθειες των Δήμων - Νομαρχιών και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου στο
μελετητικό πεδίο και στην παροχή προς αυτούς συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοικητικά, αναπτυξιακά, νομικά, οικονομικά, τεχνικά και νέων
τεχνολογιών
για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Εκπονούμε μελέτες αναπτυξιακών προγραμμάτων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη με την αξιοποίηση πρωτοβουλιών που εκπορεύονται και
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Εθνικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς.

Ανάπτυσουμε δραστηριότητες και παρέχουμε υπηρεσίες στους τομείς της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών, της δημοσιότητας και προβολής με
οπτικοακουστικά μέσα και χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Στην Mediadesign παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες!

 
Share on facebook